Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Jest tak wiele rzeczy do odkrycia...

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Dnia 27.05.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Towarzystwa Ziemi Mszańskiej.

W zebraniu uczestniczyli:

-Zarząd

-Komisja Rewizyjna

- Rada Programowa

-pozostali Członkowie Stowarzyszenia

 

Porządek obrad przeprowadzony został następująco:

1. Powitanie i otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności TZM za rok 2018.

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium Zarządowi TZM.

6. Dyskusja.

7. Zgłaszanie propozycji zmian i wniosków dotyczących merytorycznej działalności Stowarzyszenia.

8. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.

9. Zamknięcie obrad.

 

Podczas zebrania Członkowie podsumowali roczną działalność Stowarzyszenia.

Na zebraniu podjęto Uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. 

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

 


 

 

Zagórzański Uniwewrsytet Trzeciego Wieku

Copyright © 2013 Wszelkie Prawa Zastrzeżone